Helpdesk Dementie

De Helpdesk dementie is een vraagbaak voor iedereen met vragen over vergeetachtigheid of dementie. Men kan er terecht voor een luisterend oor, voor ondersteuning en voor informatie over hulp. De vrager krijgt snel voorlichting en adviezen. Zo nodig vindt direct zorgbemiddeling plaats. Als dat nodig is kan de trajectbegeleider direct starten met begeleiding op maat. De Helpdesk is een initiatief van het Slingeland Ziekenhuis samen met andere zorgaanbieders.

Wat is een trajectbegeleider?
De medewerkers van de Helpdesk zijn ook trajectbegeleiders. Zij begeleiden mensen in alle fasen van de ziekte. De trajectbegeleider is een vast aanspreekpunt en vertrouwenspersoon.Trajectbegeleiders geven informatie over dementie; informeren over het beschikbare hulp- en zorgaanbod in de regio; ondersteunen bij de keuze van hulpverlening; regelen, bemiddelen en coördineren zorg. Zij blijven een vast aanspreekpunt en begeleiden ook mantelzorgers.

Hoe bereikt u de Helpdesk?
Iedereen kan de Helpdesk bellen: mensen met klachten, patiënten, partners, ouders, kinderen, vrienden of familieleden. Telefonisch: (0314) 329191 of via e-mail: helpdeskdementie@slingeland.nl

Wilt u meer informatie?
Kijkt u dan op de website ‘Netwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek'. 

 

Mijn situatie

Slimme oplossingen

Kosten

Hulp bij aanpassen