Informatiepunt

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over Mijn Thuis in Oude IJsselstreek? Neem gerust contact op met het Informatiepunt Mijn Thuis in Oude IJsselstreek. Dit is te bereiken via de gemeente Oude IJsselstreek, telefoonnummer 0315 292 292 of via info@mijnthuisinoude-ijsselstreek.nl.

Voor het aanvragen van een huisbezoek door een vrijwillige woonadviseur kunt u ook bellen met de gemeente, telefoonnummer 0315 292 292. Of een mail sturen aan info@mijnthuisinoude-ijsselstreek.nl.

Voor vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u bellen met het Zorgloket van de gemeente, telefoonnummer 0315 292 292 of via zorgloket@oude-ijsselstreek.nl.

Bij het Zorgloket begrijpen wij dat het vinden van een oplossing niet altijd gemakkelijk is. Komt u er met een woonadviseur niet uit, dan kunnen de klantmanagers met u in gesprek gaan om uw knelpunten te bespreken en om samen met u te zoeken naar een oplossing. Mocht de oplossing liggen in een voorziening vanuit de Wmo, dan gaat de klantmanager hiermee aan de slag.

Mijn situatie

Slimme oplossingen

Kosten

Hulp bij aanpassen