Over de Wmo

Wij kennen in Nederland de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is iedereen zo lang en zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Door bijvoorbeeld te regelen dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij kunnen, afhankelijk van hun persoonlijke situatie, een tegemoetkoming krijgen voor woningaanpassingen.

Is uw situatie zodanig dat de Wmo van toepassing is? Neemt u dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Oude IJsselstreek. Bij het Zorgloket begrijpen wij dat het vinden van een oplossing niet altijd gemakkelijk is. De klantmanagers gaan met u in gesprek om uw knelpunten te bespreken en om samen met u te zoeken naar een oplossing. Mocht de oplossing liggen in een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan wordt dit meegenomen door de klantmanager. Het Zorgloket is te bereiken via telefoonnummer 0315 292 292 of via zorgloket@oude-ijsselstreek.nl.

 

Mijn situatie

Slimme oplossingen

Kosten

Hulp bij aanpassen